Kliknij klawisz TAB i wybierz opcję klikając ENTER. Jeżeli przejdziesz całe menu WCAG, to okno schowa się i pojawi się ponownie treść strony.

Deklaracja dostępności
Przeszukaj bazę filmów

Aktualnie w Kinie Diana

Plakat filmu MÓJ PIES ARTUR Przygodowy - dubbing 2D.
Plakat filmu BACK TO BLACK. HISTORIA AMY WINEHOUSE Biograficzny - napisy 2D.
Plakat filmu THE CHOSEN 4 (odc. 5-6) Biblijny - lektor 2D.
Plakat filmu CZERWONE MAKI Dramat/wojenny.
Plakat filmu KICIA KOCIA W PRZEDSZKOLU Animacja - dubbing 2D.
Plakat filmu Stand-up Pan Li Cena biletów 60,00 zł.
Plakat filmu Stand-up Wiolka Walaszczyk Bilety w cenie 70,00 zł. do nabycia przez stronę www.kupbilecik.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - KINO DIANA

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526. Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848.

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudnik zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4kwietnia 2019r. odostępności cyfrowej stron internetowych aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

         a.   data publikacji: 09.12.2021r.

         b. data ostatniej istotnej aktualizacji (nowa strona): 30.11.2021r.

     Strona internetowa kina Diana:

Została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Nasza strona internetowa  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

a.   zamieszczone na stronie publikacje w formie plików (PDF, PNG, JPG,  DOC.) mogą być niedostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały przygotowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku,

b.   brak wyraźnej informacji o pobraniu plików lub otwarciu ich w nowej karcie.

Powody wyłączenia: 

Strona internetowa  kina jest bogata w treści tekstowe oraz załączniki i na bieżąco uaktualniany. Dokładamy wszelkich starań, aby strona była dostępna dla największego grona odbiorców i działała zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia:

Serwis wyposażony jest w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące; kombinacja klawiszy CONTROL+ALT oraz użycie pokrętła myszki pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru czcionki.

Zgodność ze standardami:

Strona jest w pełni zgodna ze standardami W3C: HTML 5; WCAG 2.0; CSS3.

Skróty klawiaturowe:

Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą samej klawiatury jak i myszki komputerowej. Na podstronie Kup bilety on-line klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy SHIFT+TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Na stronie głównej oraz wszystkich pozostałych podstronach SPACJA powoduje przewinięcie strony, a  klawisze SHIFT+SPACJA przemieszczenie się w odwrotnym kierunku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

a.   deklarację sporządzono dnia: 09.12.2021 roku,

b.   deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

a.   za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Kierownik kina Diana,

b.   e-mail:kino.diana@pok-prudnik.pl

c.    telefon: (77) 436 66 85.

Użytkownicy strony internetowej mają prawo:

a.   zgłosić uwagi lub wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

b.   wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Uwagi, wnioski i żądania muszą zawierać:

a.   dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

b.   wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

c. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Podmiot publiczny powinien zrealizować uwagi i wnioski niezwłocznie, nie później niż wciągu 7 dni oddnia wystąpienia zżądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje otym wnoszącego uwagi, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące oddnia wystąpienia zwnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu doinformacji. Wprzypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu doinformacji, wnoszący o nie możne złożyć skargę wsprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Do budynku kina Diana prowadzą dwa wejścia znajdujące się napoziomie parteru; wejście główne znajduje się przy ulicy Mickiewicza 1 oraz drugie wejście, które znajduje się z tyłu budynku, od strony parkingu przy ulicy Gimnazjalnej.  Drugie wejście posiada podjazd dla wózków inwalidzkich i jest przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie parteru naszego obiektu mieści się toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnościami.
W budynku kina nie ma pętli indukcyjnych, które pozwalają osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie. W budynku nie ma również oznaczeń w
Alfabecie Braillea oraz oznaczeń kontrastowych lub wdruku powiększonym dla osób niewidomych isłabowidzących.

Na terenie całego obiektu nie ma możliwości skorzystania ztłumacza języka migowego (PJM).

Nasi partnerzy

Wszelkie prawa zastrzeżone - POK © 2024 Polityka prywatności RODO Deklaracja dostępności Mapa strony

Webdesing: Logo WebInspiracje

Przeszukaj naszą stronę:

Schowaj wyszukiwarkę

Schowaj menu
Ten link otwiera nową kartę

Link zostanie otwarty w nowym oknie! Wyrażasz na to zgodę?


Otwórz ten link
Schowaj i wróć do strony

Galeria zdjęć:

    Cenimy Twoją prywatność. Zobacz jak dbamy o Twoje dane i poznaj nasze zasady dotyczące przetwarzania informacji.